Warszawski Uniwersytet Medyczny
Resetowanie hasła studenckiego w Centralnym Systemie Autoryzacji
Podaj numer indeksu (s0xxxxx)
Podaj numer PESEL lub numer Paszportu
Numer legitymacji (pod kodem kreskowym)
Podaj imię ojca
Podaj nowe hasło
Hasło musi zawierać małe i duże litery, cyfry oraz składać się z co najmniej 8 znaków.
Hasło jest poprawne jeżeli pasek postępu dojdzie do końca i zmieni kolor na fioletowy.
Powyższa reguła nie obowiązuje w przypadku podania numeru znajdującego się pod kodem kreskowym na odwrocie legitymacji.
Powtórz hasło